header banner
Default

Is die reddingsboei van 51 miljard vir die Zwitserse bank voldoende?


Onrust op beurzen

De financiële markten houden vandaag hun adem in, nadat de Zwitserse centrale bank gisterenavond de noodlijdende bank Credit Suisse een reddingsboei van bijna 51 miljard euro toewierp. De bank maakt er graag gebruik van, maar is het genoeg om het vertrouwen van beleggers te herstellen?

1. Wat is er aan de hand in Zwitserland?

VIDEO: I Opened a Billionaire Swiss Bank Account
Noah Kagan

Credit Suisse, de op een na grootste kredietverschaffer van het land na UBS, zit al sinds 2020 in de hoek waar de klappen vallen. Als gevolg van een reeks financiële tegenvallers en schandalen daalde de beurswaarde van de bank gestaag. Door het ineenstorten van de koers was de bank gisteren nog maar zo'n 6 miljard euro waard. Afgelopen maanden halen klanten veel geld van hun rekeningen, omdat zij zich zorgen maken over de toekomst van de bank.

2. Dit speelt dus al langer, waarom nu opnieuw onrust?

VIDEO: Are Swiss banks in trouble?
CNBC International

Deze week moest Credit Suisse bij de vertraagde publicatie van zijn jaarverslag erkennen dat de interne controles op de financiële verslaglegging niet afdoende waren. De grootste aandeelhouder, Saudi National Bank, liet gisteren weten niet nog meer te zullen investeren in de Zwitserse bank. Dat leidde tot een nieuwe koersval bij Credit Suisse, en onrust op de financiële markten. Ook de koersen van Nederlandse banken als ING en ABN Amro daalden flink.

Lees ook: Onrust Credit Suisse slaat over: knauw voor koersen van banken op Damrak

3. Waarom zijn beleggers zo ongerust?

VIDEO: Market rout pauses after Swiss bank Credit Suisse gets €51 billion lifeline • FRANCE 24 English
FRANCE 24 English

Credit Suisse was tot voor kort in omvang de zestiende bank van Europa. Afgelopen jaar werd de bank wel een stuk kleiner door de verkoop van onderdelen. Het balanstotaal slonk daardoor tot zo'n 550 miljard euro. Ter vergelijking, de grootste Nederlandse bank ING heeft een balanstotaal van 968 miljard euro. De grootste bank van Europa, het Britse HSBC, heeft een balanstotaal van 3.795 miljard euro.

Maar ondanks die krimp is Credit Suisse nog steeds een belangrijke bank, mede vanwege zijn verwevenheid met andere financiële instellingen. "Credit Suisse is een systeembank, niet alleen in Zwitserland maar wereldwijd. Een hele belangrijke tegenpartij ook, voor allerlei derivatencontracten. Dus voor de stabiliteit van het financiële systeem is het essentieel dat die bank niet door zijn hoeven zakt", legt beurscommentator Jacob Schoenmaker uit in RTL Z Voorbeurs.

Lees ook: Wat gaan wij merken van de bankencrisis in de VS?

De redding van Credit Suisse is ook van belang voor de Zwitserse bankensector in zijn geheel, die heel lang symbool stond voor solide bankieren. "Het gaat hier niet alleen om Credit Suisse, maar ook om 'Credibility Suisse', de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in de totale Zwitserse bankensector", zegt Koen Bender, analist van Mercurius Vermogensbeheer.

4. Hoe kan Credit Suisse worden gered?

VIDEO: Credit Suisse to borrow €51 billion from Swiss central bank
euronews

De Zwitserse centrale bank wierp Credit Suisse gisteren een indrukwekkende reddingsboei toe; de bank mag maximaal 50 miljard Zwitserse francs (50,6 miljard euro) lenen om zichzelf te verstevigen. De bank maakt gebruik van dit aanbod, laat het vanochtend voorbeurs weten.

Daarmee zijn de meest urgente liquiditeitsproblemen wel opgelost, denken zowel Schoenmaker als Bender.

5. Is de toekomst van CS daarmee veilig gesteld?

VIDEO: 'Credit Suisse is een bank met ontzettend veel problemen' | The Daily Move
BNR

Dat is nog onzeker. "De grote vraag is wie er straks nog zaken wil doen met Credit Suisse", legt Schoenmaker uit. "De bank heeft niet alleen steun en liquiditeiten nodig, maar ook tegenpartijen die met ze willen werken en klanten. Het financiële stelsel is gebaseerd op vertrouwen, en dat is nu wel weg", aldus de beurscommentator. "Wie gaat er nu nog een renteswap afsluiten met Credit Suisse, of laat zijn aandelenemissie door de bank begeleiden? Want bestaat de bank straks nog?"

6. Wat zijn de oplossingen voor de lange termijn?

VIDEO: Credit Suisse to borrow up to $54bn from Switzerland’s central bank - BBC News
BBC News

Volgens vermogensbeheerder Bender zou het goed kunnen dat Credit Suisse uiteindelijk niet meer in de huidige vorm zal bestaan. De bank kan worden overgenomen door een financieel sterkere partij, of worden opgeknipt en in delen verkocht.

Vooralsnog lijken de financiële markten door de ingreep van de Zwitserse centrale bank iets gerust te zijn gesteld. De koers van Credit Suisse herstelde vanochtend op de beurs, om 11 uur stond het aandeel op een winst van 21 procent, waarmee het verlies van gisteren is goedgemaakt. De koersen van ING en ABN Amro veerden ook iets op, net als van verzekeraar NN Group. 

Sources


Article information

Author: Bruce Smith

Last Updated: 1703848562

Views: 920

Rating: 4 / 5 (68 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Bruce Smith

Birthday: 2001-07-05

Address: 98694 Matthew Forks, West Richard, MT 97651

Phone: +3963410313381023

Job: Project Manager

Hobby: Playing Chess, Fishing, Cross-Stitching, Whiskey Distilling, Wildlife Photography, Tennis, Woodworking

Introduction: My name is Bruce Smith, I am a enterprising, frank, Adventurous, Gifted, radiant, rich, resolute person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.