header banner
Default

Medische analisten zullen een hogere waardering krijgen


Table of Contents

  Medisch analisten moeten beter gewaardeerd worden. Dit is de zienswijze van het waarnemend hoofd van het Centraal Laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) Phyllis Pinas en de medisch analisten Simone Trouw en Tilotmadebie Ramlal. Vanaf het begin van de COVID-pandemie, een jaar terug, zijn de medisch analisten betrokken bij de testresultaten van personen. Zij behoren ook tot de werkelijke frontliniemedewerkers.

  Deze week wordt er wereldwijd aandacht besteed aan het beroep van de medisch analisten. De analisten week begon op 18 april en duurt tot 24 april. Trouw, medisch analist bij het van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), heeft het afgelopen jaar onder verschillende omstandigheden moeten werken. Het waren iedere dag lange werkuren.

  Zij was vorig jaar in september samen met een collega vertrokken naar het eiland Sint Eustatius om daar een helpende hand te bieden. De dames hebben de werkzaamheden moeten oppakken van drie medisch analisten van het eiland, omdat zij simultaan positief werden getest op het coronavirus. De dames zijn twee maanden weggeweest om te werken in het Queens Beatrix Medical Center. Volgens Trouw moet er werkelijk meer waardering komen voor medisch analisten, want het is een ontzettend zware taak.

  Voor Ramlal, hoofd assistent analist die al 36 jaar in dit vak zit, is deze periode een van veel stress en heel veel lange uren, zowel op zon- en feestdagen. Een schouderklopje of bemoedigende woorden mogen niet ontbreken vanuit de samenleving, want die sterken de medewerkers aan om toch hun baan verder met liefde te kunnen uitvoeren. Uit deze hele COVID-pandemie hebben de analisten heel veel mogen leren, waarbij er fouten gemaakt zijn. Ondanks de stressvolle tijd vanwege de derde golf, werken de analisten keihard om de resultaten dagelijks te leveren aan het publiek.

  Pinas zegt dat ondanks de tekortkomingen binnen het laboratorium het werk dagelijks toch normaal werd uitgevoerd. De medewerkers kregen op bepaalde momenten een burn-out door de achtereenvolgende werkdagen. En de COVID-19-golven maken het er niet gemakkelijk op. Ook analisten hebben gezinnen, waarvoor zij moeten zorgen.

  “Zij trekken ook witte jassen aan, zoals artsen en verpleegkundigen,” zegt Pinas. Deze groep moet beter gewaardeerd worden door iedereen in de samenleving. Zonder hun zou de samenleving niet voorzien worden van informatie over testresultaten van verschillende medische aandoeningen als het gaat om COVID of niet.

  Sources


  Article information

  Author: Justin Blackburn

  Last Updated: 1703884202

  Views: 803

  Rating: 4.9 / 5 (101 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Justin Blackburn

  Birthday: 1963-03-10

  Address: 7420 Willie Dam, East Chad, WA 87167

  Phone: +4528736356644192

  Job: Actor

  Hobby: Hiking, Tennis, Card Collecting, Hiking, Skydiving, Sailing, Fishing

  Introduction: My name is Justin Blackburn, I am a unreserved, steadfast, rich, dear, receptive, artistic, talented person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.