header banner
Default

De 14e grootste walvis ter wereld heeft 7punt000 bitcoin verplaatst | Bitcoinmagazine nl


Volgens berichtgeving van Coindesk stuurde een grote bitcoin whale 7.000 BTC ter waarde van ongeveer $244 miljoen naar cryptobeurs Bitfinex. Het is niet zomaar een transactie, maar het komt van een adres vandaan dat in maart 2023 het 14 grootste bitcoin adres van de wereld was.

Onbekende bitcoiner

VIDEO: Watch The WHALES!! 101 Guide To Wallet Tracking!! 🐋
Coin Bureau

Het is niet bekend wie er achter de betaling zit en de transactie is ook niet gelabeld en te koppelen aan een grote beurs of een bedrijf. Hoewel bitcoinbetalingen in de richting van een exchange meestal worden gedaan om mee te handelen (het zij met longs/shorts posities of om de BTC te dumpen), is het niet te zeggen wat de whale van plan is.

Volgens data van BitInfoCharts verzamelde deze whale tussen november 2022 en januari 2023 46.500 BTC.  Dit was allemaal nog onder de prijs van $20.000, waarmee de mysterieuze eigenaar nu dus bijna 100% in het groen staat. De koers van bitcoin schommelt rond de $35.000, wat maar liefst 75% hoger is in een jaar tijd.

Verkopende whale

VIDEO: Bitcoin Billionaires! Who are the Largest Bitcoin Whales in 2023
Every Bit Helps

Deze krappe 50.000 BTC maakt de whale tot de 14e grootste BTC-hodler van de wereld. Daarbij moet wel gezegd worden dat dit een scheve methode is, omdat een bitcoiner meerdere adressen heeft en miljoenenbedragen vaak op meerdere adressen worden verspreid.

Deze whale stuurde begin april ook al 36.500 BTC naar Bitfinex. Hij bleef daarna echter wel gewoon bitcoin sparen, maar was hij niet meer de 14 grootste whale van de wereld.

Het adres had nog meer dan 12.000 BTC over, waarvan er dus weer eens 7.000 BTC is verplaatst, zoals in onderstaand screenshot is te zien. Het bijzondere is dat het een vanity-adres kan zijn, gezien er “dead” in de naam staat. Je kunt dit ook zelf opzoeken in de block explorers: bc1qcdeadk07jkthules0yw9u9ue9pklvr608ez94jgwcf7h2ldzcg6qwxp9er.

Sources


Article information

Author: Jennifer Hendrix

Last Updated: 1704404282

Views: 1128

Rating: 3.5 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jennifer Hendrix

Birthday: 1950-09-12

Address: 21065 Brian Common Suite 160, Sethport, WV 68032

Phone: +3844673673711458

Job: Radio DJ

Hobby: Ice Skating, Playing Piano, Role-Playing Games, Skydiving, Chocolate Making, Stamp Collecting, Meditation

Introduction: My name is Jennifer Hendrix, I am a variegated, exquisite, venturesome, striking, Open, lively, fearless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.