header banner
Default

İndikatör ne işe yarar ve ne anlama gelir?


Table of Contents

  İndikatör, yatırımcıların teknik analiz göstergeleri olarak belirtilebilir. İndikatörler, söz konusu finansal varlıklar için al ya da sat sinyalleri verirler.

  İndikatörleri kullanarak gelecekteki fiyatları daha düşük bir hata payı ile tahmin edebileceğimiz matematiksel verilere ulaşabiliriz.

  İndikatörler; genel ekonomik indikatörler ve teknik indikatörler şeklinde iki başlık altında incelenebilir.

  Ekonomik indikatörler, ekonominin veya spesifik bazı sektörlerin büyümesini veya daralmasını ölçmek için kullanılan istatistiksel göstergelerdir.

  Özellikle temel analiz yaparken, halka açık şirketlerin hisse senedi performanslarına ilişkin fikir sağlamak için mevcut ekonomik ve endüstri koşullarını ölçen göstergeler kullanılır. Bunlara GSYİH, TÜFE, ÜFE gibi ekonomik göstergeler örnek olarak verilebilir.

  Bir de teknik borsa indikatörleri vardır ki Forex, hisse senedi ve emtia başta olmak üzere tüm finansal piyasalarda yatırımcıların fiyatın yönünü tahmin edebilmek için kullandığı yöntemlerin başında gelmektedir.

  Varlığın teknik grafikteki hareketleri ve gelecekteki fiyat hareketlerine ilişkin teknik analiz yapanlar fiyat hareketleri hakkında doğru tahminlerde bulunabilmek için bazı indikatörlerden faydalanır.

  İndikatör nedir, ne işe yarar? - 1

  İNDİKATÖRLER NE İŞE YARAR?

  İndikatörlerin hesaplanmasında fiyat verileri ile hacim verileri kullanılır.

  İndikatörler grafik üzerine yerleştirildiklerinde belirli “tahmini” sonuçlar oluştururlar ve yine bu sonuçlar grafik üzerinde görülür hale gelir.

  Yani geçmişte bazı koşullar altında fiyat hangi yöne gittiyse indikatörler sayesinde “bu tür koşullar altında fiyatlar şu yöne gitti” tahminleri yapabiliriz. Bu tahminler ise bizlere bu tür durumlarda alış yapmak kârlı olduysa “AL” satış yapmak kârlı olduysa “SAT” sinyali verir.

  Tek başına kullanılan bir indikatör alım satım için her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Öte yandan çok fazla indikatör kullanmak da yanlış sonuç doğurabilir.

  Sources


  Article information

  Author: Dylan Jones

  Last Updated: 1702544761

  Views: 1290

  Rating: 3.9 / 5 (116 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Dylan Jones

  Birthday: 1985-06-06

  Address: 08669 Carlos Ports Apt. 831, Brandonmouth, NM 63029

  Phone: +4826894494681784

  Job: Event Planner

  Hobby: Running, Hiking, Meditation, Cross-Stitching, Soccer, Badminton, Woodworking

  Introduction: My name is Dylan Jones, I am a steadfast, radiant, unguarded, skilled, capable, bold, receptive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.